Stärk det gemensamma föräldraskapet

Att blir föräldrar är ett jobb i plural – föräldrar. Även om det är en av er som bär och föder barnet, är ni ändå alltid två som har skapat och har ansvar för barnet, precis lika mycket. Trots att Sverige är ett väldigt jämställt samhälle i mångt och mycket, visar undersökningar att det ändå är mamman som fortfarande har och tar det största ansvaret för barnen och hemmet. Därför är kommunikationen mellan dig och din partner så väldigt viktig även i detta sammanhang: redan innan barnet kommer prata igenom om och om igen hur ni tänker er det nya familjelivet. Och det där som du inte tar upp för att det är så givet och självklart för dig – ta upp det ändå, för det kanske inte är lika självklart för din partner.

Om ni kan hitta sätt att stärka varandra i era respektive föräldraroller så har ni vunnit enormt mycket. Se varandra och det jobb ni gör, både som föräldrar, partners och arbetande individer. När allt flyter på smidigt och ert barn och ni har det helt fantastiskt tillsammans är det inte så svårt att känna sig stark och lycklig, men det är när småbarnsåren sliter på er som ni behöver se om den andra föräldern behöver lite extra stöttning och kärlek. Ibland bär man sin älskade, ibland behöver man själv bli buren. Vad behöver vi när saker går emot oss, när tålamodet inte finns kvar, när man bara vill ge upp och springa iväg? En sak är säker – vi behöver inte någon som tjafsar ännu mer med oss, som påpekar det som gått fel och som talar om hur vi borde ha gjort istället. Vi behöver förståelse, kärlek och stöttning. En varm kram och ord om att allt kommer bli bra. Vi behöver känna oss sedda i vår ansträngning; insikten att vi alla gör vad vi kan för att saker ska gå bra men att det ibland blir tokigt. Och att det är ok. Så tänk på hur ni pratar med varandra, och var uppmärksam på när du behöver gå in och ta över och låta din partner få vila, hämta andan och komma tillbaka starkare och gladare. Ert barn kommer också må bättre när hen ser att mamma och pappa tar hand om varandra och hjälper varandra – det är viktiga lärdomar även för barnet.