Var tydlig och förstående mot barnet

När barnet är litet är det väldigt lätt att som förälder skjuta på vissa rutiner och tänka att ni likväl kan ta tag i det lite senare. Men gissa om tiden går fort och innan ni vet ordet av har ert barn blivit tre år, fem år, tonåring…och sådant ni inte lär barnet i tid, kommer ofta bli ännu svårare att lära hen senare. I all er kommunikation och kontakt med barnet, är det dock viktigt att vara både tydlig och förstående. Det tar en hel barndom för barnet att lära sig och förstå hur man hanterar känslor, att förstå respekt och empati, och det krävs mängder av försök, misstag, funderingar och träning. De upplever alla känslor som vi vuxna upplever, men de har inte verktygen för att hantera dem ännu och det är där vi föräldrar behöver gå in och visa vägen. Även om barn mår bra av ramar och gränser, är det viktigt att vi föräldrar inte nedvärderar barnen när de gör misstag, skrämmer dem eller får dem att känna skam. Återigen kan det vara bra att tänka på hur vi vuxna vill bli behandlade när vi gör misstag, och låta det vägleda oss i vår kontakt med våra barn.